Compañia 5s

Compañía Multidisplinar de Arte Inclusiva, Danza, Teatro e Música.

5s, alude aos cinco sentidos, os sentidos que a través dos que nos comunicamos cos demais, os sentidos que nos moven. Un lugar para compartir emocións desde a vista, co oído a través da música, os cheiros, o tacto, e o gusto.