Concurso de pezas para a comunidade

Convocatoria aberta para creadores dun mínimo de dous e un máximo de catro intérpretes de propostas de danza, música e teatro que aglutinen persoas con e sen diversidade. Cunha duración máxima de 15 minutos, un xurado de expertos seleccionará dúas pezas que recibirán 500 euros cada unha e unha peza que será a gañadora do premio do público que estará presente durante o certame. Para o concurso seleccionaranse un máximo de 10 pezas e tres delas serán gañadoras.